Regulaminy

Informacje o jakości wody

Woda w nieckach basenowych spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

Data ostatniego badania: 16.05.2024.

Jakość wody w obiekcie SUNTAGO odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Zbiorcza roczna ocena pływalni została dokonana przez PSSE w Żyrardowie – uzyskano ocenę pozytywną.

Inspektor Danych Osobowych

Katarzyna Ułasiuk – Delamare

Adres e-mail:
[email protected]

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.