Steward - Pracownik wodnej Strefy Jamango & Galaxy

  • localization Strefa Basenów i Saun
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

O nas

W wodzie czujesz się jak ryba i uwielbiasz atrakcje oferowane w parkach wodnych? Wiesz, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas wodnych szaleństw ale nie masz jeszcze uprawnień ratownika? Jesteś energiczną i uśmiechniętą osobą, chcesz się uczyć i rozwijać? Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw, pomożemy zdobyć nowe kwalifikacje, zapewnimy profesjonalne szkolenia oraz rozwój zawodowy!

Dołącz do zespołu największego zadaszonego parku wodnego w tej części Europy – Park of Poland

Połącz pasję i pracę w jedno!

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków

obsługa gości wodnej Strefy Jamango & Galaxy instruowanie gości nt. zasad poprawnego korzystania z atrakcji wodnych, tj. zjeżdżalnie niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy zgłaszanie trudności i nieprawidłowości do kadry kierowniczej wspieranie współpracowników i przełożonych, w budowaniu wspaniałej atmosfery, sprzyjającej dobrej i bezpiecznej zabawie, zachęcającej gości do ponownego skorzystania z oferty Suntago uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland współpraca z pracownikami ark of Poland oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Wymagania:

Nasze wymagania

entuzjastyczne nastawienie i wysoka kultura osobista sumienne i odpowiedzialne podejście do powierzonych zadań i obowiązków stosowanie się do wewnętrznych standardów, regulaminów i procedur bezpieczeństwa gotowość do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta odporność fizyczna na zmienne warunki atmosferyczne umiejętność pracy w zespole mile widziane zamiłowanie do sportów wodnych posiadanie dodatkowych patentów/uprawnień tj. patent sternika/żeglarski, będą dodatkowym atutem komunikatywna znajomość języka polskiego oraz praktyczna znajomości podstaw języka angielskiego znajomość innych języków mile widziana chęć dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej aktualne zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Możliwości

To oferujemy

atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia możliwość pracy na umowę zlecenie możliwości nabycia kwalifikacji ratownika wodnego elastyczny grafik pracy dopasowany do potrzeb możliwość pogodzenia pracy z nauką bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy podnoszenie kwalifikacji oraz wymiana doświadczeń pakiet szkoleń stanowiskowych oraz szkoleń z kompetencji miękkich pakiet benefitów: promocyjne wejściówki do parku, specjalne ceny pracownicze na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie obiektu, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, komfortową odzież służbową, zniżki na produkty w sklepikach firmowych, specjalne oferty na zakupy u Partnerów Suntago, dobrze wyposażone zaplecze socjalne: szatnie, natryski, kuchnie, bezpłatne napoje, paczki świąteczne, karty przedpłacone, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Pictures shown are for illustration purpose only.