Ogrodnik / Konserwator zewnętrznych terenów zielonych

  • localization Obsługa Techniczna
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków: 

- dbałość o tereny zielone i utwardzone okalające park wodny Suntago: trawniki, parkingi, drogi wewnętrzne
- wykonywanie prostych prac ogrodniczych: podlewanie, strzyżenie trawników, usuwanie chwastów i chorych lub przekwitłych roślin, grabienie liści a także dbanie o drzewostan znajdujący się na zewnątrz obiektu
- dokonywanie inwentaryzacji terenów zielonych, ścinanie, formowanie i karczowanie drzew i krzewów
- prace w terenie przy użyciu sprzętu mechanicznego i innych maszyn i urządzeń ogrodniczych
- koszenie, zagrabianie, odśnieżanie
- współpraca z ogrodnikami w zakresie podstawowej pielęgnacji i właściwego utrzymania zieleni
- praca pod nadzorem doświadczonych ogrodników, zabezpieczanie roślin, ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabezpieczanie ich przed szkodnikami/chorobami
- przygotowywanie podłoża i nasadzeń, ochrona i nawożenie
- dbałość o wyposażenie stanowiska pracy: narzędzia, maszyny, nawozy
- podstawowa konserwacja urządzeń i wyposażenia ogrodniczego
- uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland
- zapewnienie usług na najwyższym poziomie
- współpraca z innymi członkami Park of Poland oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Wymagania:

Oczekujemy od Ciebie:

- atutem będzie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, w rolnictwie, sadownictwie ale nie jest to warunek konieczny
- gotowości do wykonywania pracy fizycznej w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta
- podstawowej znajomości języka polskiego
- rzetelności i punktualności
- bardzo dobrej organizacji pracy
- odpowiedzialności za powierzony odcinek pracy i sprzęt
- prawa jazdy kat. B
- zaświadczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych
- mile widziane umiejętności obsługi sprzętów ogrodniczych (obsługa kosiarki, podkaszarki, prostego sprzętu ogrodniczego)

Możliwości

To oferujemy:

- atrakcyjne warunki zatrudnienia w najnowszym i największym zadaszonym wodnym parku w tej części Europy
- możliwość połączenia pracy z pasją do ogrodnictwa/ hodowli i pielęgnacji roślin
- świetną atmosferę pracy w zgranym zespole doświadczonych ogrodników
- bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy
- podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń
- pakiet szkoleń szytych na miarę oraz indywidualne podejście do każdego pracownika
- pakiet benefitów: promocyjne/bezpłatne wejściówki do parku dla pracowników i ich rodzin, specjalne ceny pracownicze na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie obiektu, pracownicze rabaty na produkty oferowane w sklepikach znajdujących się na terenie Suntago, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, odzież służbową, dobrze wyposażone zaplecze socjalne, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa
Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku!

Dołączając do nas będziesz miał realny wpływ na kluczowy element, jakim są zewnętrzne tereny zielone parku wodnego Suntago.

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Pictures shown are for illustration purpose only.