Starszy Kucharz Zmianowy w Restauracji - Starszy Kucharz w Dziale Gastronomii

  • localization Gastronomia
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

O nas

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. Zlokalizowany jest w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, 40 minut od Warszawy - pomiędzy autostradą A2 i droga ekspresową S8. Suntago Wodny Świat oraz osiedle domów modułowych Suntago Village to pierwszy etap projektu Park of Poland. Suntago Village to nowoczesne osiedle 92 domków zaprojektowanych z myślą o gościach odwiedzających największy zadaszony park wodny w Europie – Suntago.

Opis stanowiska

Twój zakres obowiązków

wsparcie przełożonych i współpracowników w utrzymaniu najwyższych standardów sanitarnych i HACCP w zakresie przygotowywania posiłków dla restauracji i barów na terenie parku Suntago pomoc w nadzorze i kontroli pracy pracowników punktów gastronomicznych udział w szkoleniach młodszych stażem kucharzy i pracowników gastronomii utrzymywanie czystości w miejscu pracy zgodnie z wysokimi standardami firmy i innym przepisami w tym zakresie zapobieganie marnotrawstwu żywności i napojów zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków, zgodnych z obowiązującym wymogami sanitarnymi, które zachęcą gości do przebywania w strefie gastronomicznej, umilą spożywanie posiłków, a także będą sprzyjały do ponownego skorzystania z usług parku wodnego Suntago wspieranie współpracowników i przełożonych w budowaniu wspaniałej atmosfery sprzyjającej dobrej, bezpiecznej zabawie gości parku dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy poprzez dbałość o czystość i wysokie standardy obsługi zapewnienie usług na najwyższym poziomie współpraca z innymi członkami Park of Poland, oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Wymagania:

Nasze wymagania

doświadczenie zawodowe na równorzędnym stanowisku pracy mile widziane osoby z wykształceniem gastronomicznym ale nie jest to warunek konieczny praktyczna znajomość przepisów HACCP i przepisów sanitarnych doświadczenie w zarządzaniu zespołem kucharzy i pomocy kuchennej będzie atutem dbałości o higienę oraz czystość w miejscu pracy gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej umiejętności pracy w zespole komunikatywnej znajomości języka polskiego sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków aktualnego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Możliwości

To oferujemy

atrakcyjne warunki zatrudnienia w największym zadaszonym parku wodnym w Europie umowę o pracę lub umowę zlecenie wynagrodzenie uzależnione od formy zatrudnienia: miesięczne stałe + premie lub godzinowe pakiet medyczny w Luxmed ubezpieczenie grupowe na życie zniżki na posiłki i napoje w restauracjach zlokalizowanych na terenie Suntago możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury firmy pakiet szkoleń szytych na miarę: szkolenia zaawodowe oraz szkolenia z kompetencji miękkich podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń indywidualne podejście do każdego pracownika bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy odzież służbową oraz pranie uniformów zaplecze socjalne promocyjne lub bezpłatne bilety dla pracowników i ich rodzin pracownicze ceny posiłków, napoje: kawa, herbata i inne napoje w kuchniach zlokalizowanych w części pracowniczej parku pokoje socjalne/strefy relaksu dla pracowników paczki świąteczne, karty podarunkowe, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i integracyjnych udział w programach rabatowych u partnerów Suntago tj. Samsung bezpłatny parking dla zmotoryzowanych bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.