Ratownik Wodny

  • localization Strefa Basenów i Saun
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. Zlokalizowany jest w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, 40 minut od Warszawy – pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S8. Suntago Wodny Świat oraz osiedle domów modułowych Suntago Village to pierwszy etap projektu Park of Poland.

Opis stanowiska

W wodzie czujesz się jak ryba i masz uprawnienia ratownika? Potrafisz zadbać o bezpieczeństwo miłośników wodnego szaleństwa?

Dołącz do zespołu największego zadaszonego parku wodnego w Europie – Park of Poland

Połącz pasję i pracę w jedno!

Do Twoich zadań należeć będzie:

- zapewnienie bezpieczeństwa gości przebywających w basenach i na zjeżdżalniach znajdujących się na terenie parku wodnego Suntago

- stała obserwacja wyznaczonego obszaru wodnego

- niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy

- podejmowanie akcji ratowniczej oraz zapobieganie skutkom zagrożeń

- pełnienie dyżuru na wyznaczonym obszarze wodnym wynikającym z organizacji pracy w obiekcie

- codzienna dbałość o powierzony sprzęt ratowniczy i pomocniczy, przygotowanie, zabezpieczenie i konserwacja ww. sprzętu przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu dyżuru

- kontrola urządzeń i atrakcji w strefie wodnej

- prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa

- udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy

- zgłaszanie trudności i nieprawidłowości do kadry kierowniczej

- wspieranie współpracowników i przełożonych w budowaniu wspaniałej atmosfery sprzyjającej dobrej, bezpiecznej zabawie gości parku

- dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy poprzez dbałość o czystość i wysokie standardy obsługi

- współpraca z innymi członkami Park of Poland, oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Wymagania:

Oczekujemy od Ciebie:

- certyfikatu MSW o ukończeniu szkolenia na ratownika wodnego/posiadanie stopnia ratownika wodnego

- aktualnego zaświadczenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

- aktualnej legitymacji WOPR lub dokumentu potwierdzającego przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego

- posiadania dodatkowych uprawnień/patentów przydatnych w ratownictwie wodnym (zgodnych z wyjaśnieniami MSW)

- bardzo dobrej praktycznej znajomości zasad korzystania z basenów, atrakcji i urządzeń basenowych

- zamiłowanie do sportów wodnych

- gotowości do wykonywania pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych

- pracy w systemie zmianowym, w tym w dni weekendowe i święta

- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków

- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej

- umiejętności pracy w zespole

- komunikatywnej znajomości języka polskiego, znajomość innych języków mile widziana

- chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej

Możliwości

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:

-atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

- możliwość pracy na umowę o pracę, zlecenie lub B2B

- wynagrodzenie uzależnione od stażu pracy i formy zatrudnienia

- bezpieczne i nowoczesne narzędzia oraz wyposażenie stanowiska pracy

- komfortową odzież

- promocyjne / bezpłatne bilety do Suntago dla pracowników i ich rodzin

- zaplecze socjalne ze strefą relaxu, bezpłatne napoje: kawa, herbata, woda

- specjalne ceny pracownicze w restauracjach na terenie Suntago: pizza, sałatki, pasty, dania mięsne i vege, zupy

- rabaty na zakupy w sklepikach na terenie Suntago

- Hot Deal oferty u partnerów Suntago tj. oferty od Samsung

- paczki świąteczne, karty podarunkowe, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i integracyjnych

- możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury firmy

- podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń

- pakiet szkoleń szytych na miarę: szkolenia stanowiskowe i szkolenia z kompetencji miękkich

- indywidualne podejście do każdego pracownika

- bezpłatny parking dla zmotoryzowanych oraz rowerzystów

- bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest bezpieczeństwo gości i pracowników parku.

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.