Praktykant / Stażysta / Absolwent - 2024

  • localization Marketing & Sprzedaż
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Jesteś energiczną i uśmiechniętą osobą, chcesz się uczyć i rozwijać? Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw, pomożemy zdobyć nowe kwalifikacje, zapewnimy profesjonalne szkolenia oraz rozwój zawodowy!

  Dołącz do  zespołu największego zadaszonego parku wodnego w tej części Europy –  Suntago

Połącz pasję i pracę w jedno!

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:

pracę pod palmami przyjazną atmosferę tworzoną przez tak samo pozytywnych ludzi jak TY udział w licznych szkoleniach szorty i klapki przez cały rok możliwość udziału w wielu atrakcyjnych projektach    zazdrość przyjaciół oraz wszystkich Twoich znajomych

Brzmi dobrze?

Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to jest to właśnie praca dla Ciebie!

W wyjątkowym miejscu pracy, jakim jest wodny park rozrywki Suntago Wodny Świat, w otoczeniu ponad 700 palm sprowadzonych z Florydy, Malezji i Kostaryki, gwarantujemy naszym pracownikom klimat tropikalnych wakacji i pracę w zgranym zespole świetnych ludzi.

Opis stanowiska

Zakres obowiązków: 

- obsługa gości parku wodnego Suntago 

- informowanie gości o atrakcjach Suntago 

- prace recepcyjne i administracyjne

- sprzedaż usług i produktów 

- utrzymywanie czystości w miejscu pracy, zgodnie ze standardami firmy oraz innym przepisami sanitarnymi dotyczącymi powierzonego obszaru pracy

- instruowanie klientów na temat zasad korzystania z atrakcji parku wodnego

- informowanie gości nt. usług znajdujących się na terenie obiektu

- zapewnienie atmosfery sprzyjającej relaksowi i wypoczynkowi, a także zachęcającej gości do ponownego skorzystania z oferty parku wodnego Suntago Wodny Świat

- zapewnienie wysokich standardów obsługi

- uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland

- współpraca z innymi członkami Park of Poland oparta na uprzejmości, przyjaznych relacjach i otwartej komunikacji

Wymagania:

Wymagamy:

- chęci do rozwijania swych umiejętności i nabywania nowych kompetencji niezbędnych do realizacji zaplanowanych praktyk/stażu w parku wodnym Suntago

- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków

- stosowania się do wewnętrznych procedur w zakresie standardów oraz procedur bezpieczeństwa, zastosowanych w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym

- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej

- komunikatywnej znajomości języka polskiego, znajomość innych języków mile widziana 

- posiadania zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych 

Możliwości

Oferujemy:

- atrakcyjne miejsce praktyk, staży a także pracy w najnowszym i największym wodnym parku w tej części Europy

- możliwość pogodzenia pracy z nauką

- szkolenia od pierwszego dnia pracy

- wsparcie doświadczonych osób

- realizację pasji 

- elastyczne podejście i szacunek 

- możliwość poznawania innych kultur w międzynarodowym środowisku

- zapewniamy rodzinną atmosferę 

- elastyczny grafik pracy  

- bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy

- możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń

-pakiet benefitów: promocyjne wejściówki do parku, specjalne ceny pracownicze na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie obiektu, zniżki na zakupy w sklepkach na terenie Suntago, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, odzież służbową, zaplecze socjalne, bezpłatny parking dla zmotoryzowanych, parking na rowery, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas  będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest w kreowanie pozytywnych doświadczeń gości korzystających z usług największego zadaszonego parku wonego Suntago.

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.