Pracownik w Dziale Gastronomii

  • localization Gastronomia
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. Zlokalizowany jest w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, 40 minut od Warszawy - pomiędzy autostradą A2 i droga ekspresową S8. Suntago Wodny Świat oraz osiedle domów modułowych Suntago Village to pierwszy etap projektu Park of Poland.


Świat gastronomii to Twoje naturalne otoczenie, w którym czujesz się najlepiej? A może właśnie dołączyłeś do grona absolwentów szkoły o profilu gastronomicznym? Jeśli kuchnia to Twoje ulubione miejsce w domu i chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności, to jest to praca dla Ciebie.
Dołącz do zespołu największego zadaszonego parku w tej części Europy – Park of Poland
Połącz pasję i pracę w jedno!

Opis stanowiska

Oczekujemy od Ciebie:
- mile widziane doświadczenie lub wykształcenie gastronomiczne ale nie jest to warunek konieczny 
- gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta
- komunikatywnej znajomości języka polskiego,znajomość innych języków mile widziana 
- umiejętności pracy w zespole
- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej
- chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej  
- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków
- dbałości o czystość oraz higienę podczas wykonywania zadań służbowych
- posiadanie zaświadczenia sanitarnego 
- wysokiej kultury osobistej i pozytywnego usposobienia

Wymagania:

Do Twoich zadań należeć będzie:
- zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów obsługi gości przebywających w strefie gastronomicznej na terenie parku Suntago Wodny Świat
- prawidłowe przygotowywanie dań, a także dbałość o ich jakość, świeżość i prezentację
- aktywna sprzedaż oferty gastronomicznej restauracji lub baru
- zapobieganie marnotrawstwu żywności i serwowanych napojów
- utrzymywanie czystości w miejscu pracy zgodnie ze standardami firmy i wymogami HACPP
- zapewnienie atmosfery zachęcającej gości do przebywania w strefie gastronomicznej, umilającej spożywanie posiłków, a także zachęcającej gości do ponownego skorzystania z usług parku wodnego Suntago Wodny Świat
- uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland

Możliwości

Zapewniamy:
- stabilne warunki zatrudnienia 
- elastyczny grafik, możliwość pogodzenia pracy z nauką lub innymi obowiązkami
- pracę na najnowocześniejszych urządzeniach gastronomicznych światowych marekpodnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń z najlepszymi
- możliwości rozwoju i awansu
- pakiet szkoleń szytych na miarę: szkolenia stanowiskowe i szkolenia z kompetencji miękkich 
- indywidualne podejście do każdego pracownika
- atrakcyjny pakiet benefitów - zniżki pracownicze na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie obiektu, rabaty w sklepikach Suntago, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, odzież służbową, pranie odzieży służbowej, paczki świąteczne, udział w integracjach i wydarzeniach firmowych, bezpłatny parking dla zmotoryzowanych pracowników, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa
Oferujemy doskonałą atmosferę pracy, w miejscu gdzie słońce świeci 365 dni w roku! Dołączając do nas  będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest w kreowanie pozytywnych doświadczeń gości korzystających z usług gastronomicznych w wodnym parku rozrywki Suntago Wodny Świat.

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.