Pracownik Obsługi Klienta - Call Center

  • localization Customer Experience
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Jeśli lubisz pracę w bezpośredniej obsłudze klienta a rozmawianie przez telefon sprawia Ci satysfakcję - to jest to praca dla Ciebie ! 

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, cierpliwą i pełną empatii a jednocześnie masz umiejętność przekazania swojego uśmiechu przez telefon, to ta oferta jest dla Ciebie!

W naszej pracy ważna jest nie tylko doskonała komunikacja z klientem, ale również umiejętność świadczenia kompleksowej pomocy. Niezależnie od tego, czy masz już doświadczenie, czy jesteś na początku swojej kariery, daj nam szansę poznać Twoje umiejętności i pasje.

Prześlij nam swoje zgłoszenie a  razem stworzymy wyjątkowe doświadczenia naszych Gości.

Opis stanowiska

Do Twoich zadań należeć będzie:

- utrzymanie najwyższych standardów obsługi telefonicznej i online Gości parku wodnego Suntago

- zapewnienie profesjonalnej komunikacji z Gośćmi

- rzetelne informowanie o usługach oraz zasadach pobytu w obiekcie

- szybkie, profesjonalne udzielanie odpowiedzi i rozwiązywanie problemów, zgłaszanych podczas rozmowy telefonicznej / online

- stałe i codzienne pogłębianie wiedzy nt. usług, promocji i eventów odbywających się w parku

- ścisła współpraca z działami operacyjnymi Suntago oraz działem Customer Experience

- zapewnienie atmosfery zachęcającej Gości do ponownego skorzystania z oferty Suntago

Wymagania:

Oczekujemy od Ciebie:

- min. 6 miesięcy doświadczenia zawodowego zdobytego na równorzędnym stanowisku pracy

- mile widziane doświadczenie w hotelarstwie, turystyce, eventach, w call center w branży usługowej ale nie jest to warunek konieczny

- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej

- pozytywnego usposobienia, przekładającego się na życzliwą komunikację telefoniczną/online

- biegłej obsługi komputera

- bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego w mowie/ w piśmie

- komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie

- znajomość języka polskiego będzie dodatkowym atutem

- chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej

- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków

Możliwości

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz:

- przyjazną atmosferę tworzoną przez ludzi tak samo pozytywnych jak TY

- pracę w komórce Call Center od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

- możliwość pogodzenia pracy z nauką lub innymi zobowiązaniami 

- stabilne warunki zatrudnienia w ramach rozwijającego się Działu Obsługi Klienta i Call Center

- gruntowne przeszkolenie w zakresie telefonicznej obsługi Gościa, promocji i regulaminów parku oraz obsługi systemów ds. obsługi Call Center tj. ZOWIE

- stanowisko wyposażone w komfortowe narzędzia pracy

- podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń z Działem odpowiedzialnym za Customer Experience oraz innymi działami operacyjnymi

- pakiet benefitów – bezpłatne wejściówki do parku wodnego Suntago, uczestnictwo w eventach integracyjnych i innych, rabaty na posiłki, dobrze wyposażone zaplecze socjalne: bezpłatne napoje, darmowy transport do pracy z Warszawy i Żyrardowa a dla zmotoryzowanych bezpłatny parking.

Dołączając do Call Center, będziesz mieć realny wpływ na kluczowy element, jakim jest jakość obsługi klienta, budowanie pozytywnych i długofalowych relacji z potencjalnymi Gośćmi, planującymi wypoczynek w największym zadaszonym parku wodnym w Europie.

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.