Kierownik Zmiany w Dziale Gastronomii /Kierownik Zmiany w Restauracji

  • localization Gastronomia
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. Zlokalizowany jest w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, 40 minut od Warszawy - pomiędzy autostradą A2 i droga ekspresową S8. Suntago Wodny Świat oraz osiedle domów modułowych Suntago Village to pierwszy etap projektu Park of Poland. Suntago Village to nowoczesne osiedle 92 domków zaprojektowanych z myślą o gościach odwiedzających największy zadaszony park wodny w Europie – Suntago.

Dołącz do zespołu największego zadaszonego parku wodnego w tej części Europy – Suntago

Połącz pasję i pracę w jedno!

Opis stanowiska

Do Twoich zadań należeć będzie:

-operacyjne wsparcie Kierownika Gastronomii / Kierownika Restauracji

- zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów obsługi  gości przebywających w strefie gastronomicznej 

- pomoc Kierownikowi Restauracji w sprawnym funkcjonowanie podległego punktu gastronomicznego  

- zarządzanie zespołem pracowników i pomoc w szkoleniach

- zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów sanitarnych oraz HACPP w podległym obszarze 

- dbałość o jakość, świeżość i prezentację przygotowywanych dań/napojów

- zapobieganie marnotrawstwu żywności i napojów

- współpraca z Dyrektorem Gastronomii i Głównym Szefem Kuchni, pozostałymi Kierownikami punktów gastronomicznych, działami operacyjnymi i magazynierami

- wspieranie współpracowników i przełożonych w osiąganiu wyników sprzedaży w podległym obszarze

– zapewnienie atmosfery zachęcającej gości do przebywania w strefie gastronomicznej, umilającej spożywanie posiłków, a także zachęcającej gości do ponownego skorzystania z oferty gastronomicznej w parku wodnym Suntago Wodny Świat

- uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland

Wymagania:

Oczekujemy od Ciebie:

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub na stanowisku Starszego Kucharza/Kelnera  lub Kucharza/Kelnera Zmianowego

- min. 1 rok doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracowników

- komunikatywnej znajomości języka polskiego, mile widziana znajomość  języka angielskiego ale nie jest to warunek konieczny

- chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej  

- gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta

- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej

- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków

- posiadania aktualnego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Możliwości

Zapewniamy:

- atrakcyjne warunki zatrudnienia w najnowszym i największym wodnym parku w tej części Europy

- zatrudnienie na umowę o pracę 

- motywacyjny system pracy i wynagrodzenia

- pracę w gronie doświadczonych ekspertów w obszarze gastronomii

- profesjonalne szkolenia oraz pracę ze znanymi i lubianymi markami/producentami, dystrybutorami, dostawcami produktów dla gastronomii

- możliwość połączenia pracy z możliwością szlifowania swoich umiejętności

- bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy

- pakiet szkoleń szytych na miarę oraz indywidualne podejście do każdego pracownika

- uczestnictwo w licznych targach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych

- pakiet benefitów: promocyjne wejściówki do parku, specjalne ceny pracownicze na posiłki w restauracjach znajdujących się na terenie obiektu, pakiet opieki medycznej, ubezpieczenie na życie, paczki świąteczne, odzież służbową, pranie odzieży służbowej, komfortowe zaplecze socjalne, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.