Kierownik Punktu Gastronomicznego

  • localization Gastronomia
  • localization Wręcza (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Suntago Wodny Świat to największy zadaszony park wodny w Europie. Zlokalizowany jest w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, 40 minut od Warszawy - pomiędzy autostradą A2 i droga ekspresową S8. Suntago Wodny Świat oraz osiedle domów modułowych Suntago Village to pierwszy etap projektu Park of Poland. Suntago Village to nowoczesne osiedle 92 domków zaprojektowanych z myślą o gościach odwiedzających największy zadaszony park wodny w Europie – Suntago.

Dołącz do zespołu największego zadaszonego parku wodnego w tej części Europy – Park of Poland

Połącz pasję i pracę w jedno!

Opis stanowiska

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownik Punktu Gastronomicznego, która będzie odpowiedzialna za nadzór i koordynację pracy w wybranym punkcie gastronomicznym. Osoba na tym stanowisku będzie miała za zadanie: zapewnienie wysokiej jakości obsługi Gości oraz efektywnej organizacji pracy w podległym obszarze.

Do Twoich zadań należeć będzie:

- operacyjne zarządzanie punktem gastronomicznym

- planowanie, koordynowanie, szkolenie i rozliczanie podległego zespołu 

- odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie restauracji  

- zapewnienie i utrzymanie najwyższych standardów obsługi gości, standardów sanitarnych i HACCP 

- dbałość o jakość, świeżość i prezentację przygotowywanych dań

- zapobieganie marnotrawstwu żywności i napojów

- ścisła współpraca z Dyrektorem Gastronomii i pozostałymi Kierownikami Punktów Gastronomicznych 

- wspieranie przełożonych w planowaniu i kreowaniu działań promocyjnych

- realizacja planów jakościowych i sprzedażowych

– zapewnienie atmosfery zachęcającej gości do korzystania z usług gastronomicznych 

- uczestniczenie w eventach organizowanych przez Park of Poland

Wymagania:

Oczekujemy od Ciebie:

- min.2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym 

- mile widziane wykształcenie kierunkowe gastronomiczne/hotelarskie 

- umiejętności zarządzania zespołem pracowników

- znajomości zasad higieny, bepieczeństwa w gastronomii i HACCP

- umiejętność planowania i organizacji pracy 

- umiejętności szybkiego reagowania na zmiany

- dobrej znajomości języka polskiego i komunikatywnej znajomości języka angielskiego

- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków

- gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta

- chęci dalszego rozwoju i pogłębiania wiedzy zawodowej  

- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej

- posiadania zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych

Możliwości

Zapewniamy:

- atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

- stałe wynagrodzenie + finansowe i pozapłacowe dodatki motywacyjne

- pracę w gronie doświadczonych ekspertów w obszarze gastronomii

- przyjazną atmosferę pracy w dynamicznym i międzynarodowym środowisku 

- rozwój zawodowy w dobrze wyposażonej restauracji/barze, przy udziale znanych marek/producentów żywności, dystrybutorów, dostawców 

- bezpieczne i nowoczesne narzędzia pracy

- szkolenia szyte na miarę  i wsparcie w rozwoju zawodowym

- indywidualne podejście do każdego pracownika

- uczestnictwo w licznych targach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych

- pakiet benefitów: promocyjne wejściówki do parku, specjalne ceny pracownicze na posiłki w restauracjach Suntago, pakiet opieki medycznej w Luxmed, ubezpieczenie grupowe na życie, dofinansowanie okularów, nowoczesne wyposażenie stanowiska pracy, odzież służbową, bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Global Parks Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.