Pracownik Działu Technicznego - Złota Rączka w Suntago Village

  • localization Suntago Village Dział Techniczny
  • localization Świnice (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Suntago Village jest pierwszym etapem realizacji budowy bazy noclegowej, projektowanej z myślą o gościach odwiedzających atrakcję, jaką jest największy zadaszony park wodny w Europie -  SUNTAGO. W niewielkiej odległości od parku wodnego Suntago powstało 92 nowoczesnych domków modułowych w klasie ekonomicznej o powierzchni 40m2, dla których recepcja oraz podstawowe usługi gastronomiczne znajdują się w głównym budynku administracyjnym na terenie Suntago Village.

Czy często słyszysz, że potrafisz naprawić wszystko? Lubisz prace konserwatorskie i doskonale wiesz, jak istotne jest dbanie o stan techniczny urządzeń? Jeśli jesteś prawdziwą „złotą rączką”– to jest to praca dla Ciebie!

Dołącz do zespołu gwiazd SUNTAGO VILLAGE TEAM!...przygoda dopiero się zaczyna!

Opis stanowiska

Do Twoich zadań należeć będzie:

- bieżąca konserwacjadomków typu bungalow

- prace naprawcze w zakresie eksploatacji nieruchomości

- prace ślusarskie, budowlane i porządkowe na terenie wokół budynków (parking, zieleń)

- utrzymanie dobrego stanu technicznego domków bungalow

- wsparcie Kierownika Technicznego Technicznego w bieżącym utrzymaniu technicznym budynków i urządzeń 

Wymagania:

Oczekujemy od Ciebie:

- mile widziane wykształcenie techniczne

- min. 1 rok na równorzędnym stanowisku pracy lub innym w dziale technicznym

-umiejętności pracy zespołowej oraz pracy pod presją czasu

- gotowości do pracy w systemie zmianowym, w tym w weekendy i święta

- entuzjastycznego nastawienia i wysokiej kultury osobistej

- sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań i obowiązków

- posiadanie zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczki)

Możliwości

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

- możliwość pogodzenia pracy z nauką lub innymi obowiązkami 

- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się organizacji 

- możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury firmy

- podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń

- pakiet szkoleń szytych na miarę: szkolenia stanowiskowe i szkolenia z kompetencji miękkich

- indywidualne podejście do każdego pracownika

- wynagrodzenie uzależnione od stażu pracy i formy zatrudnienia

- bezpieczne i nowoczesne narzędzia oraz wyposażenie stanowiska pracy

- komfortową odzież

- promocyjne / bezpłatne bilety do parku wodnego Suntago

- zaplecze socjalne, bezpłatne napoje: kawa, herbata, woda

- rabaty na zakupy w sklepikach na terenie Suntago

- paczki świąteczne, karty podarunkowe, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i integracyjnych

- bezpłatny parking dla zmotoryzowanych oraz rowerzystów

- bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Moyome Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.