Kontroler w Dziale Utrzymania Czystości w Suntago Village - Housekeeping Controller

  • localization Suntago Village Dział Utrzymania Czystości
  • localization Świnice (pow. żyrardowski)

O Park of Poland

Suntago Village jest pierwszym etapem realizacji budowy bazy noclegowej, projektowanej z myślą o gościach odwiedzających atrakcję, jaką jest największy zadaszony park wodny w Europie -  SUNTAGO. W niewielkiej odległości od parku wodnego Suntago powstało 92 nowoczesnych domków modułowych w klasie ekonomicznej o powierzchni 40m2, dla których recepcja oraz podstawowe usługi gastronomiczne znajdują się w głównym budynku administracyjnym na terenie Suntago Village.

Dołącz do zespołu gwiazd SUNTAGO VILLAGE TEAM!...przygoda dopiero się zaczyna!

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Opis stanowiska

Osoba na stanowisku Kontroler w Dziale Utrzymania Czystości - Housekeeping Controller odpowiedzialna będzie za kontrolę i nadzór serwisu sprzątającego i uzupełniającego asortyment w domkach typu bungalow, zgodnie z wyznaczonymi standardami firmy. Jednym z głównych zadań na ww. stanowisku będzie codzienna kontrola stanu czystości i higieny obszarów dostępnych dla gości Suntago Village. 

Do obowiązków wybranego kandydata należeć będzie planowanie pracy dla pracowników zmianowych housekeepingu oraz zapewnienie czystych i w pełni wyposażonych jednostek mieszkalnych dla gości wioski. Kontroler w Dziale Utrzymania Czystości odpowiadać będzie za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji działu i raportować będzie bezpośrednio do Kierownika Recepcji, Administracji i Koordynacji Działu Obsługi Pokoi.  

Do zadań Kontrolera w Dziale Housekeeping należeć będzie:

- nazdór i kontrola podległego zespołu

- zapewnienie czystości jednostek hotelowych w Suntago Village

- prowadzenie list kontrolnych z realizacji powierzonych zadań

- uzupełnianie domków w wyposażenie i dekoracje  

- zgłaszanie usterek do Działu Technicznego

- ścisła współpraca z pozostałymi działami firmy        

Wymagania:

Jeżeli chcesz aplikować na powyższe stanowisko, sprawdź, czy spełniasz poniższe kryteria:

- posiadasz doświadczenie na równorzędnym stanowisku pracy 

- masz ogólną wiedzę z zakresu funkcjonowania hoteli i ośrodków wypoczynkowych

- posiadasz praktyczną znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) 

- posiadasz zamiłowanie do czystości i porządku

- jesteś skrupulatną, spostrzegawczą osobą i zwracasz uwagę na detale 

- potrafisz dobrze organizować pracę własną oraz podległego zespołu

- bardzo dobra znajomość języka polskiego, mile widziana znajomość języka angielskiego 

- akceptujesz pracę zmianową

- sumiennie i odpowiedzialnie traktujesz powierzone zadania i obowiązki

- chcesz rozwijać się i pogłębiać już nabytą wiedzę zawodową

- cechuje Ciebie entuzjastyczne nastawienie i wysoka kultura osobista

Możliwości

Oferujemy:

- atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia

- możliwość pogodzenia pracy z nauką lub innymi obowiązkami 

- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się organizacji 

- możliwość rozwoju i awansu wewnątrz struktury firmy

- podnoszenie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń

- pakiet szkoleń szytych na miarę: szkolenia stanowiskowe i szkolenia z kompetencji miękkich

- indywidualne podejście do każdego pracownika

- wynagrodzenie uzależnione od stażu pracy i formy zatrudnienia

- bezpieczne i nowoczesne narzędzia oraz wyposażenie stanowiska pracy

- komfortową odzież

- promocyjne / bezpłatne bilety do parku wodnego Suntago

- zaplecze socjalne, bezpłatne napoje: kawa, herbata, woda

- rabaty na zakupy w sklepikach na terenie Suntago

- paczki świąteczne, karty podarunkowe, uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i integracyjnych

- bezpłatny parking dla zmotoryzowanych oraz rowerzystów

-bezpłatny transport do pracy z Warszawy i z Żyrardowa

Informacje dodatkowe:

Informacje dodatkowe:

Dane i kontakt do administratora i Inspektora Ochrony Danych 
Administratorem Danych Osobowych jest Moyome Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa. Kontakt z nami jest możliwy korespondencyjnie na podany adres siedziby. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie pod adresem ul. Fosa 41/11, 02-768 Warszawa z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Cele i podstawy prawne
Dane osobowe podawane w aplikacji o pracę i podczas rekrutacji przetwarzane są w celach i na podstawie:

kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę – podstawą dla nas są przepisy prawa pracy, regulujące zbieranie danych od kandydata w oparciu o umowę o pracę (art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 221 1 Kodeksu Pracy), jednak wyłącznie w zakresie, w jakim podajesz dane objęte tym przepisem, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli są one niezbędne Pracodawcy do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę o pracę, ale podajesz podczas procesu rekrutacji także inne dane, niż wymienione w pkt 1 powyżej – podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), kiedy chcesz wziąć udział w bieżącej rekrutacji (celem jest bieżący proces rekrutacyjny) i oferujemy Ci umowę inną, niż umowa o pracę (np. zlecenie) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO), ponieważ kodeks pracy nie ma zastosowania, kiedy chcesz wziąć udział w innych rekrutacjach (celem są przyszłe procesy rekrutacyjne) - podstawą dla nas na przetwarzanie takich danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO). 

Okres przechowywania
Dane osobowe podane przez kandydata będą przechowywane do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na inne rekrutacje - cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia ich przesłania. 

Dostęp osób upoważnionych i odbiorcy
Dane osobowe będą ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też następującym kategoriom odbiorców: podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w zakresie zwłaszcza usług rekrutacyjnych, IT, doradczych.

Przysługujące uprawnienia
Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich niepodania
Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach, ponieważ bez danych osobowych nie jesteśmy w stanie prawidłowo przeprowadzić rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach jest dobrowolne i w każdym czasie można ją odwołać, jednak jeżeli zgoda jest wskazaną powyżej podstawą prawną przetwarzania danych we wskazanym celu, to jej wyrażenie jest niezbędne, aby ten cel zrealizować.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV

Aplikuj

* Zdjęcia prezentowane na stronie mają charakter poglądowy.